تاریخی

20اردیبهشت
فعالیت معدنی در منطقه تاریخی تازه کشف شده (محوطه تاریخی مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد) میناب ممنوع شد

فعالیت معدنی در منطقه تاریخی تازه کشف شده (محوطه تاریخی مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد) میناب ممنوع شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: این اداره از اداره های استان خواسته است هرنوع فعالیت در منطقه تاریخی تازه کشف شده (محوطه تاریخی مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد) میناب ممنوع است.