دانلود اپلیکیشن اندرویدی صدای میناب

پایگاه خبری تحلیلی صدای میناب دارای مجوز رسمی به شماره ثبت ۸۳۴۴۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و در ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت به وظیفه رسانه ای و مطبوعاتی خود می پردازد.