دوگانه سوز

17آبان
آزمایشگاه مخازن خودرو‌های دوگانه سوز در هرمزگان به بهره برداری رسید

آزمایشگاه مخازن خودرو‌های دوگانه سوز در هرمزگان به بهره برداری رسید

نخستین آزمایشگاه مخازن خودرو‌های دوگانه سوز در مرکز صنعتی شماره یک بندرعباس به بهره برداری رسید.