بیمه

09خرداد
طرح آزمایشی پرداخت خسارت بدون شکایت در هرمزگان اجرا می شود

طرح آزمایشی پرداخت خسارت بدون شکایت در هرمزگان اجرا می شود

رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: طرح آزمایشی ارجاع مستقیم پرونده‌های تصادفات جرحی ساده به بیمه‌ها به منظور تسریع در جبران خسارت زیان دیدگان در هرمزگان اجرا می شود.