بنیان سازان میناب

23آذر
مسکن مهر بنیان سازان میناب و مالباختگان معترض

مسکن مهر بنیان سازان میناب و مالباختگان معترض

از سال ۱۳۸۶ تا امروز که ۱۴ سال از تاسیس شرکت تعاونی مسکن مهر بنیان سازان میناب می‌گذرد، بیش از ۱۶ میلیارد تومان وجوه بنام اعضا دریافت شده اما دریغ از آنکه حتی کلید یک واحد مسکونی را به دست صاحبش بسپارند