امتحانات نهایی

26فروردین
برنامه امتحانات نهایی دانش آموزان + عکس

برنامه امتحانات نهایی دانش آموزان + عکس

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی دانش آموزان در خرداد ماه جاری را اعلام کرد.