اسنپ

27مرداد
تاکسی اینترنتی “نت رو” بزودی در میناب شروع به کار خواهد کرد

تاکسی اینترنتی “نت رو” بزودی در میناب شروع به کار خواهد کرد

"نت رو تاکسی " اولین سامانه هوشمند حمل مسافر و بار در میناب به بزودی فعالیت خود را در شهرستان میناب آغاز می کند.