چراغ آباد

30مرداد
پایان جیره بندی آب آشامیدنی شهر هشت بندی میناب

پایان جیره بندی آب آشامیدنی شهر هشت بندی میناب

بخشدار توکهور و هشتبندی گفت: با بهره‌برداری از چاه جدید بخش توکهور و هشتبندی میناب، آب آشامیدنی این شهر از حالت جیره‌بندی خارج شد.