دبستان شاهد شهید علی دهبانفرد

13آبان
برگزاری ویژه‌برنامه های روز دانش آموز در دبستان شاهد شهید علی دهبانفرد میناب
روز دانش آموز

برگزاری ویژه‌برنامه های روز دانش آموز در دبستان شاهد شهید علی دهبانفرد میناب

مدیر دبستان شاهد شهید علی دهبانفرد در گفتگو با خبرنگار صدای میناب از اجرای ویژه‌ برنامه‌های روز دانش‌آموز در دبستان شاهد شهید علی دهبانفرد خبر داد.