آشفتگی

26آبان
آشفتگی در کمک رسانی به زلزله زدگان هرمزگان

آشفتگی در کمک رسانی به زلزله زدگان هرمزگان

سه روز از وقوع زلزله هرمزگان گذشته است ولی هنوز هم تکلیف اسکان اضطراری بخش زیادی از زلزله زدگان این استان مشخص نیست و برخی از خانوارهای زلزله زده هرمزگان چادر ندارند