آثار تاریخی

28خرداد
شهروند رودانی اشیای تاریخی گرانبها را تحویل میراث فرهنگی داد

شهروند رودانی اشیای تاریخی گرانبها را تحویل میراث فرهنگی داد

یک شهروند رودانی اهل کمیز در اقدامی فرهنگی ۳۴ قطعه تاریخی چند هزار ساله را تحویل میراث فرهنگی استان هرمزگان داد.