پنجشنبه بازار

09مرداد
راه اندازی پنج شنبه بازار در بشاگرد
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بشاگرد خبر داد :

راه اندازی پنج شنبه بازار در بشاگرد

پنج شنبه بازار شهرستان بشاگرد در روستای جکدان با ۱۰۰ غرفه راه اندازی شده است.