پلمپ

24فروردین
پلمب ۸ واحد صنفی در میناب
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب:

پلمب ۸ واحد صنفی در میناب

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب از پلمب ۸ واحد صنفی در این شهرستان به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی خبر داد.