پارسیان

12خرداد
آغاز طرح آزمایشی فروش کیلویی نان در هرمزگان

آغاز طرح آزمایشی فروش کیلویی نان در هرمزگان

طرح آزمایشی فروش کیلویی نان برای نخستین بار در شهرستان پارسیان استان هرمزگان آغاز شد.