دیسک کمر

20آبان
درمان دیسک کمر با استفاده از فناوری لیزر در هرمزگان

درمان دیسک کمر با استفاده از فناوری لیزر در هرمزگان

فلوشیپ فوق تخصصی درد دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از درمان بیرون زدگی دیسک کمر با استفاده از فناوری لیزر داخل دیسک در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس خبر داد.