دولت

05شهریور
بیشترین پروژه های بهداشت و درمان هفته دولت در هرمزگان است
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

بیشترین پروژه های بهداشت و درمان هفته دولت در هرمزگان است

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: هفته دولت امسال حدود ۱۶۴ پروژه در بخش بهداشت و درمان در سراسر کشور افتتاح شد که این استان با ۱۲پروژه بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.