خوداشتغالی

20مهر
پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مشاغل خانگی در هرمزگان
مدیر کل کار، تعاون و رفاه هرمزگان خبر داد:

پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مشاغل خانگی در هرمزگان

مدیر کل کار، تعاون و رفاه هرمزگان گفت: امسال ۳۷ میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی و کسب و کار‌های خرد در استان در نظر گرفته شده است.