خرما

08مهر
ساخت دستگاه خشک کن خرما در هرمزگان
توسط محقق مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان :

ساخت دستگاه خشک کن خرما در هرمزگان

دستگاه خشک کن تونلی خرما با استفاده از نور خورشید توسط محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان ساخته شد.