خبرنگار

23مرداد
بی اعتنایی مسئولین شهرستان میناب به روز خبرنگار!
یادداشت :

بی اعتنایی مسئولین شهرستان میناب به روز خبرنگار!

در گوشه گوشه کشور و استان مراسمات تجلیل از خبرنگاران از سوی مسولان مختلف و بخصوص فرمانداری و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد متاسفانه این امر در شهرستان میناب مورد بی اعتنایی قرار گرفت و با سکوت سپری شد!