حوزه علمیه

07اردیبهشت
پذیرش حوزه‌های علمیه هرمزگان

پذیرش حوزه‌های علمیه هرمزگان

ثبت نام حوزه‌های علمیه بلند مدت و کوتاه مدت (سفیران هدایت) در سه مقطع، سیکل، دیپلم و فوق دیپلم تا ۲۰ خرداد امسال ادامه دارد.