توده شکمی

30شهریور
خارج کردن یک توده چهار کیلویی از شکم یک زن مینابی

خارج کردن یک توده چهار کیلویی از شکم یک زن مینابی

یک توده چهار کیلوگرمی از شکم یک زن مینابی خارج شد.