تب دانگی

04دی
شایعه ابتلا به تب دانگی در یکی از شهرهای هرمزگان صحت دارد؟

شایعه ابتلا به تب دانگی در یکی از شهرهای هرمزگان صحت دارد؟

سخنگوی علوم پزشکی هرمزگان گفت: هنوز بیماری که به طور قطعی تب دانگی در وی تأیید شده باشد، نداشته‌ایم.