بهزیستی

12شهریور
خانواده‌های دارای دو عضو معلول در میناب زمین رایگان دریافت می‌کنند
رییس اداره بهزیستی شهرستان میناب خبر داد:

خانواده‌های دارای دو عضو معلول در میناب زمین رایگان دریافت می‌کنند

رییس اداره بهزیستی شهرستان میناب از اعطای زمین رایگان برای خانواده های دارای دو عضو معلول در این شهرستان خبرداد.

11شهریور
واکنش بهزیستی در پی انتشار فیلمی از وضعیت توانخواه در روستای انجیرک بخش توکهور

واکنش بهزیستی در پی انتشار فیلمی از وضعیت توانخواه در روستای انجیرک بخش توکهور

درپی انتشار متن و فیلمی مبنی بر وضعیت معلولیت شدید و نیاز درمانی توانخواهی از شهرستان میناب در فضای مجازی ، اداره کل بهزیستی هرمزگان در اقدامی فوری به ارائه خدمات و پیگیری مشکلات پزشکی و تخصصی مورد نیاز وی پرداخت.