بدنسازی

02مهر
وام ۳۰ میلیون تومانی باشگاه های بدنسازی در هرمزگان

وام ۳۰ میلیون تومانی باشگاه های بدنسازی در هرمزگان

تسهیلات تا سقف ۳۰ میلیون تومان به باشگاهداران و مربیان بدنسازی هرمزگان پرداخت می شود.