بازمانده از تحصیل

16اردیبهشت
خانواده ای فاقد اسناد هویتی در بخش توکهور-هشتبندی/ بچه هایی که از تحصیل بازمانده اند + فیلم

خانواده ای فاقد اسناد هویتی در بخش توکهور-هشتبندی/ بچه هایی که از تحصیل بازمانده اند + فیلم

در این روزهای پرضیافت که بیشتر مردم گروههای جهادی نهادهای انقلابی با همراهی پر مهر خیرین، به دست گیری از خانواده های نیازمند اقدام می کنند، خانواده ای در دهستان چراغ آباد در بخش توکهور_هشتبندی شهرستان میناب، سال هاست که مورد بی مهری قرار گرفته اند.