بارندگی شدید

10دی
موج اصلی بارندگی‌های شدید در هرمزگان یک‌شنبه و دوشنبه رخ می‌دهد/ مردم هشدارها را جدی بگیرند

موج اصلی بارندگی‌های شدید در هرمزگان یک‌شنبه و دوشنبه رخ می‌دهد/ مردم هشدارها را جدی بگیرند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: موج اصلی بارندگی و هشدارها مرتبط با روزهای یک شنبه و دوشنبه خواهد بود و مردم مراقب بوده و هشدارها را جدی بگیرند.