انبه رسیده

01تیر
آغاز برداشت انبه رسیده درمیناب

آغاز برداشت انبه رسیده درمیناب

برداشت انبه رسیده از هزار و ۷۰۰ هکتار از باغ‌های شهرستان میناب آغاز شد.