اعدام

21مرداد
بخشش اعدامی در بشاگرد
در اجرای پویش بخشایش حسینی:

بخشش اعدامی در بشاگرد

با اجرای پویش بخشایش حسینی، زندانی محکوم به قصاص در بشاگرد از چوبه دار رهایی یافت.

04شهریور
طناب دار بر گردن قاچاقچی ۳هزار میلیاردی

طناب دار بر گردن قاچاقچی ۳هزار میلیاردی

سرکرده یکی از بزرگ‌ترین باندهای قاچاق مواد‌مخدر جنوب کشور به‌نام هوشنگ که 2500حساب بانکی در اختیار داشت و گردش مالی حساب‌هایش حدود 3هزار میلیارد ریال بود صبح دیروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار مجازات آویخته شد.