اردوگاه دانش آموزی

11مرداد
عملیات احداث تنها اردوگاه دانش آموزی شرق استان در شهر میناب آغاز شد

عملیات احداث تنها اردوگاه دانش آموزی شرق استان در شهر میناب آغاز شد

محمد قویدل مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان از آغاز عملیات احداث تنها اردوگاه دانش آموزی شرق استان در شهر میناب خبر داد

20دی
اردوگاه دانش آموزی شهرستان میناب احیا می شود

اردوگاه دانش آموزی شهرستان میناب احیا می شود

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب گفت : اردوگاه دانش آموزی شهرستان میناب احیا می شود