اختلال در اینترنت

31شهریور
 بزرگترین «اختلال اینترنت» ایران از سال ۲۰۱۹

 بزرگترین «اختلال اینترنت» ایران از سال ۲۰۱۹

«این بزرگترین اختلال در اینترنت ایران از سال ۲۰۱۹ است.» این بخشی از توئیت نت بلاکس با توجه به داده های سی ام شهریورماه رصد اینترنت ایران بود که منتشر شد.