آنفلوآنزا

09مهر
واکسن آنفلوآنزا در هیچکدام از داروخانه های استان توزیع نشده است
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

واکسن آنفلوآنزا در هیچکدام از داروخانه های استان توزیع نشده است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : تاکنون در هیچکدام از داروخانه های استان نیز توزیع واکسن آنفلوآنزا صورت نگرفته است، بدین جهت مردم به هیچ عنوان برای گرفتن واکسن به این مکان ها مراجعه نکنند.