آرش احمدی طیفکانی

18بهمن
ثبت چهل و سومین رکورد جهانی ایمارو توسط ورزشکار مینابی + فیلم

ثبت چهل و سومین رکورد جهانی ایمارو توسط ورزشکار مینابی + فیلم

آرش احمدی طیفکانی ورزشکار صاحب نام مینابی در مدت 30 دقیقه 3000 بار به صورت تک پا روپایی زد و رکورد جدید از خود ثبت کرد.

27دی
ثبت رکورد جهانی در بام شهر میناب + فیلم

ثبت رکورد جهانی در بام شهر میناب + فیلم

آرش احمدی طیفکانی موفق شد رکورد و چالش جهانی جدیدی را با پیمودن جاده بام شهر میناب در حرکت نگه داشتن توپ فوتبال بر روی پیشانی با موفقیت به ثبت برساند.

09دی
ثبت رکورد جهانی مشترک در آب + فیلم

ثبت رکورد جهانی مشترک در آب + فیلم

آرش احمدی طیفکانی رکورد دار جهانی ایمارو و گینس با حضور استاد محمد صفدری رکوردار شنا به سبک مومیایی ، موفق به ثبت چهل و یکمین رکورد جهانی خود را در حرکت نگه داشتن توپ هندبال روی بینی به صورت ثابت در آب شد

18آذر
ورزشکار مینابی، چهلمین رکورد جهانی خود را به ثبت رساند + فیلم

ورزشکار مینابی، چهلمین رکورد جهانی خود را به ثبت رساند + فیلم

آرش احمدی طیفکانی ورزشکار صاحب نام شهرستان میناب در چهلمین رکورد جهانی خود موفق به ثبت رکورد جدیدی در کنفدراسیون چند جانبه ثبت رکوردهای جهانی ایمارو شد.

23آبان
ثبت رکورد جدید نگه داشتن توپ برروی پیشانی در میناب + فیلم

ثبت رکورد جدید نگه داشتن توپ برروی پیشانی در میناب + فیلم

آرش احمدی طیفکانی رکورد جهانی جدیدی از نگه داشتن توپ روی پیشانی را در شهرستان میناب به ثبت رساند.

13آبان
رکورد شکنی جدید ورزشکار مینابی + فیلم

رکورد شکنی جدید ورزشکار مینابی + فیلم

آرش احمدی طیفکانی در یک چالش جذاب و نفسگیر ، رکوردی دیگر بنام خود در کنفدراسیون ثبت رکوردهای جهانی ایمارو ثبت کرد.