آبشیرینکن پ

16اردیبهشت
 مسئولان در خصوص طرح انتقال آب از سیریک به اصفهان، پاسخ خردمندانه و شفاف به مردم ارائه دهند

 مسئولان در خصوص طرح انتقال آب از سیریک به اصفهان، پاسخ خردمندانه و شفاف به مردم ارائه دهند

کمالی نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان‌ها، گفت: در خصوص راه اندازی آبشیرینکن در منطقه سیریک و طرح انتقال آب دریا به اصفهان پاسخ خردمندانه، صحیح و کافی و با تشریح همه ابعاد و فرآیند شیرین سازی و دفع پساب آن به افکار عمومی و مردم این خطه ارائه شود.