آبرسانی

27مهر
افتتاح مجتمع آبرسانی دهستان درپهن شهرستان میناب

افتتاح مجتمع آبرسانی دهستان درپهن شهرستان میناب

مجتمع آبرسانی درپهن شهرستان میناب با حضور حاج اکبر ابراهیمی پدر آب ایران افتتاح شد.